STARTPAGINA EN LEESWIJZER

Hier lees je alles over keurmerken en certificatie in Nederland: hoe is het begonnen, hoe werkt het, en hoe kan het beter? Je krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van de certificatie van producten, diensten, organisaties en personen. Wil je niet alles (meteen) lezen, vind dan je weg met de tips hieronder. Navigeer verder met behulp van het menu hierboven (bij kleine schermen de drie streepjes rechtsboven), of de sitemap onderaan.

  • lees het hoofdstuk Inleiding voor een rondgang door het werkveld
  • scan de integrale samenvatting (pdf) of de Samenvattingen per hoofdstuk voor een snel overzicht
  • bestudeer de geschiedenis van het vak in de paragrafen Opkomst
  • verdiep je in de technisch-inhoudelijke kant met de paragrafen Aspecten
  • haal inspiratie uit de paragrafen met Voorbeelden, of de tweets hieronder
  • lees het hoofdstuk Conclusies om te zien hoe het beter kan
  • verbaas je over de enorme variatie in het Overzicht van keurmerken
  • ga naar de pagina Over ons voor het Waarom, hoe en wie van deze site
  • reageer op de inhoud van de site op de Contactpagina

En tot slot: lees en abonneer je op de nieuwsbrief over keurmerken en certificatie.

_______________

© Het overnemen van teksten van deze website is toegestaan met de volgende bronvermelding: W. van Weperen op www.keurmerken-certificatie.nl, desgewenst voorzien van de datum waarop deze site is geraadpleegd.

_______________

Waarderend en ontwikkelingsgericht auditen, of auditen in de geest van de norm passen goed bij #organisatieadvies. Voor #certificatie is de traditionele audit meer geschikt. Lees waarom op https://www.keurmerken-certificatie.nl/systeem/systeem/#Inrichting
#ISO9001 #IRCA #KAM #Prestatieladder @IIANederland @Man_Impact

Schuldenproblematiek neemt toe, maar invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening #Wki is uitgesteld tot medio 2023. Lees meer over de drie keurmerken voor incassobureaus op: https://www.keurmerken-certificatie.nl/product/product/#Incasso #schuldhulp #incasso #KBvG #deurwaarder #NVVK

De woorden #keurmerk en #certificaat worden vaak door elkaar gebruikt, en dat is niet erg. Lees meer over hun #definitie, #betekenis, #geschiedenis en #etymologie op https://www.keurmerken-certificatie.nl/intro/inleiding/#Begrippen #certificatie #vertrouwen #diploma #kwaliteit #zegel

Keurmerken en certificatie: wat certificatie-instellingen en schemabeheerders kunnen doen tegen misleiding, fraude en bedrog https://www.keurmerken-certificatie.nl/certificatie/certificatie/#Overtredingen #geloofwaardig #gezaghebbend #vertrouwen #sanctie #accreditatie

Load More
Skip to content